strona główna wena plus Pomorska Grupa Agencji Ochrony Kontakt

O firmie Usługi Referencje Galeria Kontakt

        W ramach umowy o wspólnym przedsięwzięciu pn. Pomorska Grupa Agencji Ochrony "BAŁTYK" działa od dnia 25.05.2003 r. dwanaście pod- miotów gospodarczych realizujących usługi ochrony osób i mienia na terenie województwa pomorskiego, obejmując swoim zasięgiem wszystkie powiaty województwa.   POTENCJAŁ:

     Realizując program "Praca dla Pomorzanina" przedsiębiorstwa PGAO "BAŁTYK" zatrudniły od stycznia 2003 roku, w oparciu o skierowanie z Rejonowych Urzędów Pracy 172 bezrobotnych. Łączna liczba zatrudnionych wynosi 1510 osób.

Podstawowy zakres działalności PGAO "BAŁTYK", komercyjna realizacja usług w ramach ochrony osób i mienia, skłania wszystkich uczestników przedsięwzięcia do realizacji opracowanego programu "Bezpieczne Pomorze" prezentowany oddzielnie.

  Członkami PGAO "BAŁTYK" s:
AJAX-Wejherowo
GRYF-Chojnice
HERA -Tczew
Promet - Elbląg
SKANIA-Puck
WIKING -Gdynia
WENA-Gdańsk

  POTENCJAŁ:
  PGAO "BAŁTYK" realizuje wspólne przedsięwzięcia
  dysponując nw. siłami i środkami:
Ilość radiowozów62
Ilość grup interwencyjnych42
Liczba zatrudnionych1510
Ilość obiektów chronionych ochroną fizyczną235
Ilość obiektów chronionych monitoringiem2818

   PROGRAM BEZPIECZNE POMORZE

Program "Bezpieczne Pomorze" jest form aktywności podmiotów gospodarczych realizujących wspólne przedsięwzięcie pod nazwą Pomorska Grupa Agencji Ochrony "BAŁTYK" w obszarze bezpieczeństwa, poprzez:

1. CELE PROGRAMU:
Zmniejszenie przestępczości,
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
Kształtowanie postaw obywatelskich
2. DO REALIZACJI TYCH CELÓW NIEZBĘDNE JEST:
kształtowanie wiadomości obywatelskiej pracowników ochrony
zaangażowanie partnerskie Policji w zakresie współpracy z podmiotami gospodarczymi realizującymi komercyjnie Usługi ochrony osób i mienia,
wprowadzenie zintegrowanych systemów łączności pomiędzy Centrami Zarządzania Kryzysowego a Stanowiskami Dowodzenia przedsiębiorstw uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu
3. ZAKŁADANE CELE OSIGNĄĆ MOŻNA POPRZEZ:
Prewencja fizyczna:
inspirowanie działań w ramach fizycznej i technicznej ochronie mienia,
wprowadzanie nowoczesnych metod ochrony osób i mienia,
  • montaż elektronicznych systemów alarmowych zabezpieczających obiekty stałe
  • montaż elektronicznych systemów alarmowych zabezpieczających pojazdy
  • monitorowanie elektronicznych systemów alarmowych obiektów
  • lokalizacja i ochrona pojazdów poprzez systemy GPS
  • realizacja bezpośredniej ochrony fizycznej w oparciu o przyjęte standardy najwyższej jakości, w sposób rzetelny i profesjonalny,
opracowanie i wdrożenie systemów ochrony placówek oświatowych.
  • systemy antywłamaniowe
  • systemy telewizji przemysłowej
Prewencja społeczna:
kształtowanie wiadomości prawnej pracowników ochrony poprzez szkolenia,
uczestnictwo przedstawicieli przedsiębiorstw w programach edukacyjnych dla uczniów szkół.,
prezentacja skutecznych metod zabezpieczania obiektów przedstawicielom firm ubezpieczeniowych,
współpracą ze środkami masowego przekazu /prasa, radio, TV/ na rzecz kształtowania wizerunku kompetentnego pracownika ochrony,
poradnictwo poprzez działalność wydawniczą: informatory, poradniki, ulotki ostrzegawcze,
prezentacja nowoczesnych form ochrony w ramach festynów osiedlowych i innych akcji kulturalno rozrywkowych.
4. OCZEKIWANE REZULTATY:
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli województwa pomorskiego,
zmniejszenie przestępczości w województwie pomorskim,
zmniejszenie liczby włamań do obiektów poprzez wprowadzanie nowoczesnych systemów zabezpieczających w chronionych obiektach,
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych,
utrwalanie w świadomości społeczeństwa kompetentnego, uczynnego pracownika ochrony.

Aby osiągnąć zamierzone cele, Pomorska Grupa Agencji Ochrony "BAŁTYK" wprowadziła Certyfikaty przynależności oraz zasad rekomendowania przedsiębiorstw działających w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

Ponadto w pełni wspieramy i chcemy uczestniczyć aktywnie w "Sąsiedzkim programie przeciwdziałania przestępczości" skierowanym do grupy mieszkańców, sąsiadów, którzy chcą współpracować w celu ograniczenia przestępczości w swojej dzielnicy.

Podstawowe założenie programu - "współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa pomiędzy społecznością lokalną a policją w celu ograniczenia lub wyeliminowania działalności kryminalnej na terenie danego osiedla" chcemy poszerzyć o współdziałanie przedsiębiorstw realizujących komercyjnie Usługi ochrony osób i mienia na danym terenie działania.Obiekt chroni Agencja Ochrony Wena
Projekt i wykonanie WW-Usługi komputerowe.